Володимир Прокопович Кожем’яко

 

Володимир Прокопович Кожем’яко - доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри лазерної та оптоелектронної техніки

(08. 08. 1945 – 08. 06. 2017)

Володимир Прокопович Кожем’яко - заслужений діяч науки і техніки України, академік Академії інженерних наук України, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри лазерної та оптоелектронної техніки Вінницького національного технічного університету

Народився Володимир Прокопович 8 серпня 1945 р. у м. Ліда Гродненської області (Білорусь) у родині педагогів.

Батько, Прокіп Іванович, був директором, а мати, Марія Андріївна, вчителем математики Заболотцівської школи на Львівщині.

У 1961 році закінчив Заболотцевську середню школу. У 1963—1968 рр. Володимир Прокопович навчався у Львівському політехнічному інституті за спеціальністю «Математичні та лічильно-розв'язувальні прилади і пристрої».

Після закінчення Львівського політеху за спеціальністю інженер-електрик у 1968 році, був прийнятий на посаду асистента Вінницького філіалу Київського політехнічного інституту.

З 1971 року аспірант Ленінградського інституту точної механіки і оптики. У 1974 році захистив кандидатську дисертацію, під керівництвом лауреата Державної премії СРСР професора Майорова С. А.

Працював старшим викладачем кафедри обчислювальної техніки, після присвоєння наукового ступеня кандидата технічних наук, доцент кафедри обчислювальної техніки ВПІ.

У 1985 році захистив докторську дисертацію на тему: «Розробка і дослідження оптоелектронних логіко-часових інформаційно-обчислювальних середовищ» (елементна база, принципи побудови, архітектура, алгоритми функціонування).

В 1986 році очолив кафедру нарисної геометрії і креслення реорганізованої пізніше у кафедру нарисної геометрії і машинної графіки. У 1994 році на кафедрі інженерної та комп'ютерної графіки була відкрита спеціальність «Лазерна та оптоелектронна техніка»

З 1986 р. по 1995 р. працював науковим керівником СКТБ «Квантрон», результатом науково-дослідної роботи якого став значний стратегічний ефект у військово-промисловому комплексі країни. Зокрема, розроблено ряд принципово нових пристроїв і систем з економічним ефектом біля 2,5 мільйонів карбованців (станом на 1988 рік).

У жовтні 1995 р. на основі здобутків наукової школи Володимира Прокоповича на базі СКТБ «Квантрон» була сформована кафедра оптоелектронного приладобудування.

1998–2002 і від 2004 – 2017 завідувач кафедри лазерної та оптоелектронної техніки ВНТУ

Помер Володимир Прокопович — 8 червня 2017 р.