Персональний сайт Михайла Стрельбицького

Портрет М. Стрельбицького


З принагідних відгуків про доробок Михайла Стрельбицького


* * *

"1973, 18 февраля. Был у Фащенко. Ходили гулять. Стрельбицкий опубликовался в "Літературній Україні". Большая статья. Вся семья Василя Васильевича довольна - наш Михайло вышел на републиканскую трибуну",

Борис Деревянко. Дневники 1962 - 1982. - Одесса: Астропринт. - 2004, С. 149.

* * *

"1979, 6 января. Юбилей В.В. Фащенко. ... Молодые (а иные и не совсем) ученые произвели не лучшее впечатление. Только в Стрельбицком чувствовалась незаурядность".

Борис Деревянко. Дневники 1962 - 1982. - Одесса: Астропринт. - 2004, С. 295.

* * *

«Михайло Стрельбицький належить до покоління, громадянська свідомість котрого формувалась у 60-і роки. Його ровесники понад усе ставили – і ставлять! – активну громадянськість життєвої позиції, вірність покликанню, здатність творити добро… Перша збірка Михайла Стрельбицького знайомить нас з поетом вдумливим, серйозним. Вона зсвідчує як обдарованість автора, так і досить упевнене володіння поетичною «технологією».

(Бригітта Вєтрова. Причетність. // Друг читача. – 1976, №22).


* * *

«Название книги «Несруби-Дерево» определяет в значительной мере её содержание. Близость к природе, ощущение её как родного живого существа сквозит почти в каждом стихотворении. Порою образ природы обретает символическое значение… Благоговение перед искусством и природой, истинно творческим трудом диктует строгость к себе, к собственному творчеству».

(Елена Уманская. // Литературное обозрение, 1976, №7).


* * *

«Серед інших, багатих на факти та коментарі записів "Повісті минулих літ" М. Стрельбицький зустрів і такий : "В літо тисяча двадцять дев'яте. Мирно було". Для літописця це був "неврожайний" рік, по-своєму навіть нецікавий, який би так і канув у Лету, без жодного сліду, якби історія у віках не переорієнтуваяа етично-соціальну свідомість. Що мало першорядне значення для літописця? Походи, війни, зміни князівства і пов'язані з цим усобиці тощо. А для нас? Перед лицем реальної загрози ядерної війни? Риторичне запитання. В поета і його ліричного персонажа різні завдання, різне ставлення до суспільно-історичних цінностей, але саме у цій різниці, у цьому підтекстовому ідейно-філософському діалозі народжується розуміння миру як стану унікального за значимістю. І разом з тим світогляди сучасного поета і стародавнього літописця мають певні спільні риси, вони споріднені вже самим багатовіковим процесом гуманізації суспільної думки…


Мирно було.

          В літо тисяча двадцять дев’яте

          мирно було. Розумій: втихомирилось зло.

          Думав-подумав, ну що його, що записати?

          Все перебрав – нічогісінько. «Мирно було».

          Видався ж рік: ні походів, ні битви, ні бійки,

          ані знамення у небі,

          ані бісівських намо.

          Волх не об’явиться.

          Бог не покличе у свідки

          знатного мужа. Тихо у світі, немов

          тиша навіки настала зеленошумна.

          Вищає небо, і повниться небом Дніпро.

          В небі купаються діти, і діви, і луни, –

          людям на радість, землі молодій на добро.

          Благістю дихає поле, трави в степах забуяли,

          ходять дощі напинають золото-срібло струн.

          Віриш, а не вгадаєш, де причаївся диявол.

          Знаєш, але не скажеш, де заховався Перун…

          Барви такі яскраві – не передати в слові.

          Птаство таке строкате

          (пергамен такий дорогий),

          а що вже квіття пахне, а що вже у серці любові, –

          слів не знайти. Хай буде запис короткий такий:

          «Мирно було»… Хмарини

          мирно пливли, і діти

          мирно кричали. Сонце

          мирно гойдалось. Вози

          мирні скрипіли мирно.

          Смерди спішили радіти,

          мирні, хоч не сумирні,

          у довгої грали лози.

          Та… обпивалися вої.

          Та… поважніли бояри.

          Та, певне ж, довкіл і в небі

          добре було всім чуть

          дзенькіт густий і гострий,

          що линув із княжих зброярень,

          бо вже у літо наступне

          пішов Ярослав на чудь.

(М. Стрельбицький. В літо 1029. Прощання з морем. – Одеса: Маяк, 1983).


Скільки тут точних психологічних ознак далекої епохи, яке прояснене і самобутнє її язичницько-християнське обличчя, виписане з великим теплом, тактом і розумінням — наївне і вольове, веселе і жорстоке...

Отже, запорукою успіху у використанні елементів культурної діяльності є функціональність, виявлена в активній взаємодії самобутньої авторської свідомості з відбитою в осмислюваному явищі мистецтва.

Прекрасним зразком справжньої поетичної аналітики може бути невеличкий за обсягом цикл М.Стрельбицького "Попереду слів". Скільки поетів (лише за останні роки!) намагалися висловити таке знайоме і мінливе передчуття поезії, складну гаму ще не зовсім усвідомлених емоцій, настроїв, оцінок, що супроводжує акт творення, але, як правило, вдовольнялися загальниками. А М.Стрельбицький показав, що це відчуття підвладне ліриці, зродженій самими емоціями.

...А травневий запах трави,

А тривожне мрій дозрівання,

Погляд, що віщує змагання,

Відчуття під снігом трави,

Відчуття себе — поготів —

А таки попереду слів.

Можна зробити припущення, що подібний екстенсивний розвиток поезії — освоєння нею нових, непіддатливих раніше ідейно-тематичних масивів — у найближчий час визначатиме її еволюцію».

(Володимир Моренець. На відстані серця. – К.: Радянський письменник, 1986).


* * *


«Йоцемидаєсія» М. Стрельбицького, це його велике не-географічне відкриття (можливо, велике лише в масштабах його власної творчости – не знаю), мене особисто захоплює насамперед тим, що тут співіснують земні «паралельні світи»: соціальні й асоціальні, національні, наднаціональні та недонаціональні, – а відтак жанрові й мовно-стилістичні, – різних рівнів… Зокрема дуже тонка гра затівається у співвідношеннях власне «йоцемидаєського» з власне українським, так що абсолютний знак рівности між ними не ставиться ніде, але відчуття якоїсь зрощеності-нерозривності присутнє всюди».

Анатолій Власюк. Йоцемидаєсія велике не-географічне відкриття. / М. Стрельбицький. Йоцемидаєсія – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 1999.

* * *

«Незвичний творчий експеримент здійснив відомий літературознавець, критик і поет, нині – доцент Вінницького національного технічного університету Михайло Стрельбицький – у двох книгах «Під небом Коновалюка» він поетичним словом інтерпретує конкретні картини свого земляка – подолянина, видатного живописця ХХ століття Федора Коновалюка. Це своєрідний, надзвичайно цікавий і, сказати б, ризикований культурологічно-натурпсихологічний дискурс… Вийшло незвично, оригінально».

Журнал «Українська культура», 2006, №10; редакційна передмова до традиційної рубрики «Бібліотечка «УК».


* * *

«Своєрідним формальним пошуком відзначається оригінальний "Вінок шипшиновий» (перший варіант циклу сонетів "Вдячність Коновалюкові" – ред.) Михайла Стрельбицького, що являє собою цикл із 48 віршів, присвячений творчості геніального Федора Коновалюка. Твір побудований таким чином, що акровіршева вертикаль (ім'я і прізвище художника) з першого сонета почергово "зсувається" на другу, третю і наступні колонки літер відповідно в другому, третьому і аж до двадцять четвертого сонета, який є вісьовим і від якого вертикальна хвиля починає зворотний шлях, вертаючи на круги своя в останньому, сорок сьомому сонеті, де ім'я і прізвище художника знову прочитуються на вертикалі з початкових літер кожного рядка, акровіршево».

Анатолій Мойсієнко. Традиції модерну і модерн традицій. Книга 2. – Умань: Софія, 2007.

* * *

«…Є в книзі «Наука вдячності» і збірний образ Івана, який створений ще в радянські часи. У процесі ходіння по редакціях рукопис мало не загинув, уцілів на сімдесят відсотків. Михайло Стрельбицький дещо відредагував, дописав – і маємо твір "Іван Ходяча Совість" – про великого Селянина, який пережив усіх дурисвітів, усі біди періоду розвинутого соціалізму – і все ж залишився сам собою, Людиною… Поряд із збірним Іваном діє Федір Зотикович Коновалюк, реальний пейзажист і портретист, який народився у селі Калівка (нині Ягідне) Муровано-Куриловецького району на Вінниччині. Майстрові присвячено сімдесят оригінальних сонетів, через які проходить «рухомий» вертикальний рядок «ФЕДІР КОНОВАЛЮК».

Петро Шкраб'юк. Наука вдячності Михайла Стрельбицького. / Сто кроків до храму. Невідоме про відоме. – Львів: НВФ «Українські технології». – 2008.

* * *

«Із вінничан у всеукраїнський набуток напевне ввійде й нова книга поезій Михайла Стрельбицького «Школа перепитувань» з поповненим варіантом його таки геніальної і єдиної в українській літературі сатиричної поеми «Йоцемидаєсія» та навдивовижу оригінальним циклом колючих байок, що піднімаються ледь не до рівня Біблійних притч».

Леонід Пастушенко. Новорічна анкета «Української літературної газети», 2010, №1.


* * *

«…Електронна пошта принесла мені ось такий вірш Михайла Стрельбицького. Один із найкращих поміж моїх приятелів знавців української мови і, до речі, глибокий аналітик сучасного літпроцесу, написав цей твір російською. Спочатку я не зрозумів, чому він до того вдався. Але, прочитавши цю дотепну віршоісторію, солідаризувався з логікою вірша і доцільністю висловлення її саме російською – щоб це було добре зрозуміло адресату без перекладачів.

Усе тут сказано чітко й виразно. Цей вірш можна вставляти в підручники не тільки з російської історії, а й зі словесності – щоб наступним поколінням, які сядуть за шкільну парту, не треба було довго пояснювати, що, навіщо, як і чому було тоді, коли російські інтервенти напали на Україну:


Разговор с убиенным и покинутым своими в Донбассе
богатырем русским Иваном Козловым (Челябинцем)


               Алексею Мочанову, барду и человеку


          – Иван Козлов… чего вам не хватало

          в Челябинске-расхлябинске своём?

          – Работы мало, заработка мало,

          к тому же мы для Родины живем.


          – Иван Козлов, кровавую работу

          в Донбассе тебе Родина нашла…

          – Мы издали стреляли, не в охоту,

          но, вишь, ответка всё равно пришла.


          – Иван Козлов, ты ведь недолго верил

          всем сказкам про пиндосов и бендер?

          – Дурак, немножко дольше – про Бендеру.

          Теперь не верю, только что ж – теперь?


          – Иван Козлов, так ты напомни Богу,

          чтоб он попам напомнил в самый раз:

          Бандера не ходил ни к Таганрогу,

          ни к Курску, ни, тем болей, – на Кавказ.


          – Напомню, да, конечно, извините,

          простите, украинцы и хохлы.

          Не думайте, шутя не говорите,

          что, мол, Козловы все как есть – козлы.»


(Михайло Слабошпицький. Велика війна 2014…: Україна: виклики, події, матеріали. – К.: Ярославів Вал, 2015, стор. 240 – 242).


* * *

«В дорозі до Києва я не відривався від подарованої мені книги віршів і поем Михайла Стрельбицького, названої ним «Наука вдячності». За читанням творів цього відомого поета, який одночасно є доцентом кафедри культурології нашого університету, непомітно пролетіли майже 6 годин дороги. Особливо мене вразили вірші, присвячені його дитинству, яке виявилось дуже подібним до мого, та вірші, присвячені воїнам УПА… Наступного дня я навіть не втримався від того, аби не прочитати два вірші Стрельбицького на ректораті і заявити, що наступить час, коли, ставши сивочолими, сьогоднішні студенти нашого університету будуть гордими від того, що колись мали честь слухати лекції самого Стрельбицького».

(Борис Мокін. Вибірковий і, звичайно ж, тенденційний літопис, або Я так думаю. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2007).


* * *

«Добридень, Михайле! Знайшов Коновалюка в Інтернеті: http://www.korners.com.ua/russian/painters/231. Зворушливі «віконечка» в Україну. Справді, для мене це — більш, ніж малярство. Принагідно краще відчув Ваш двотомничок «Під небом Коновалюка». Якщо колись напишу про нього, то стаття моя починатиметься так: «Думаю, що вірші Михайла Стрельбицького мають не дуже багато читачів. Але справа, певне, в їх якості. Вони потребують якісного читача.

Маю сміливість вважати себе якісним читачем Стрельбицького. Поринаючи у світ його поезії, можу з певністю сказати: у нього багато віршів про мене. І про кожного з вас, шановні читачі. Адже у справжній поезії ми вчуваємо, вбачаємо самих себе. Спиняємося біля якогось рядка: це ж я так думаю! Повторюємо той чи інший образ: це ж я так відчуваю! Згадуємо щось своє, думаємо про себе, про своїх близьких…

У Михайла Стрельбицького думки й почуття покладені на вірші, що їх не треба цитувати. Поет цитує нас. Така властивість істинної поезії». У моєму віршованому виразі це нині записалось так: «Прогрес. Що це? Як відповісти? / Перекази відомих істин / І невідомих ще думок: / Цитатні бурі, зливи, смог? / Ото науці заморока: / Що на душі — не для потоку. / Поезії ж це до пуття: / Вона цитує почуття!»

Григорій Усач, м. Беер-Шева, Ізраїль.

2 листопада 2010 р.

(Цит. за: Михайло Стрельбицький. Під небом Коновалюка. Поезії, кн. 3. – Вінниця: ВНТУ, 2010, стор. 288).


* * *

«Критик, якому за все творче життя вдається відкрити бодай одне яскраве літературне ім'я, може вважати, що свою найголовнішу місію в літературі він уже виконав. М. Стрельбицькому поталанило неабияк, бо він «засвітив» не одне, а троє яскравих поетичних імен: Оксана Барбак, Дмитро Штофель, Сергій Білохатнюк».

Євген Баран. Вінницький поетичний RENEDANZ з благословення вченої ради… технічного університету. // Науковий світ. – 2010, №5,


На перелік статей про автора